„Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Citát představuje pokus o popis čtvrté dimenze, která je mimo naši běžnou třídimenzionální realitu. Tento citát nabádá čtenáře, aby si představil, jak by se mohl bod chovat, pokud bychom měli schopnost vnímat čtvrtou dimenzi.

Prvním krokem je vzít bod a natáhnout ho v přímce. Tím se snažíme přiblížit představu o větší rozpětí než jen bod samotný. Poté se navrhuje, aby se tato přímka zatočila do tvaru kružnice. Tím se zavádí prvek křivosti do čtvrté dimenze, který je v naší třídimenzionální realitě obtížné si představit.

Dalším krokem je zkručení této kružnice do tvaru koule. Koule je symbolem úplného zakřivení a reprezentuje v čtvrté dimenzi objekt, který se může pohybovat ve všech směrech a zároveň je všude stejný. Tímto krokem se snažíme dát čtenáři představu o tom, jak by v čtvrté dimenzi mohly existovat objekty se zcela odlišnými vlastnostmi od těch, které známe.

Nakonec je navrženo, aby se tato koule vrhla do prostoru. Tím se indikuje, že čtvrtá dimenze existuje mimo náš běžný prostor a je něčím, co je mimo naši představivost. Celý citát slouží jako pokus o vizualizaci a přiblížení si čtvrté dimenze, která je pro nás lidí nepochopitelná a obtížně uchopitelná.

Související citáty

Vynálezci nemají čas na manželský život.
Nikola Tesla

Čím horší je stát, tím více má zákonů.
Tacitus

Jestliže nebudeme hřešit slovem, brát si všechno osobně a vytvářet domněnky a jestliže uděláme vždy vše, jak nejlépe dovedeme, pak budeme mít krásný život.
Miguel Ruiz

Láska má sklon vytvářet sama ze sebe legendu a zpětně mytizovat své počátky.
Milan Kundera

Drahé šaty jsou vyhozené peníze.
Meryl Streep

Dejte mi bílého zpěváka s hlasem, chováním a pohyby černocha a vydělám na tom miliony.
Sam Phillips

Znáte tu chvíli, když sup předstihne kořist, tu chvíli směšna.
Vladimír Holan

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné.
Eduard Petiška

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
České přísloví

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha.
Napoleon Bonaparte

Ustup ze slunečního světla do stínu, aby tam měli místa i jiní.
Helena Blavatská

Organizovaný zločin v Americe vynáší přes 40 miliard dolarů ročně – a náklady na kancelářské potřeby jsou naprosto minimální.
Woody Allen

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.
Epikúros

Chtěla bych umět španělsky, protože by bylo mnohem snazší hrát více zajímavých rolí.
Jessica Alba

Když mi bylo asi třináct roků, tak jsem zjistil, že zaujmu holky daleko víc tím, že zahraju ve třídě na pianino, než kluci, co venku hráli fotbal.
Petr Hapka

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz