„Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu, že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně výše postavené části národa.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Političtí vůdcové a vlády mají svou moc získanou z několika různých zdrojů. Jednak je to prostě díky jejich postavení a síle, kterou mají, a kterou mohou využít k prosazování svých politických cílů a rozhodnutí. Tato forma moci se často zakládá na autoritě a síle státního aparátu, například policie nebo armády.

Druhým zdrojem moci politických vůdců a vlád je volba lidí. Ve většině demokratických systémů jsou politické funkce obsazovány volbou občanů. Politici se ucházejí o hlasy voličů a ti je volí na základě jejich představ o tom, jakým způsobem by měli být zemi řídit. Tato volba je způsobem, jakým občané vyjadřují svou důvěru v politické vůdce a dávají jim tak mandát k výkonu funkce.

Nicméně, poskytnutí moci politickým vůdcům a vládě neznamená, že jsou automaticky považováni za duchovně a morálně výše postavenou část národa. Moc a politika jsou jednou stránkou mince, zatímco duchovnost a morálka jsou na straně druhé. Politici mohou být zvoleni na základě jejich politických dovedností, slibů nebo charismatu, ale to neznamená, že jsou automaticky ztělesněním duchovních hodnot nebo morálních principů. Tato výše postavená část národa, která je v citátu zmíněna, může fungovat nezávisle na politické moci a často se opírá o etické, náboženské nebo filosofické hodnoty.

Celkově lze tedy říci, že političtí vůdci a vlády mají svoji moc získanou jak díky své síle a postavení, tak i díky volbě občanů. Nicméně, toto jejich postavení jim nezaručuje automaticky výši duchovní nebo morální části společnosti.

Související citáty

Nenávidím se a chci zemřít.
Kurt Cobain

Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
William Shakespeare

Není již života tam, kde není lásky.
Honoré de Balzac

Intelektuál je muž, který našel něco zajímavějšího, nežli jsou ženy.
Edgar Wallace

Neexistuje způsob pochopení počátku a dalšího průběhu života bez jisté všeobsahující tvůrčí síly.
Sir William Kelvin

Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!
Andrew Carnegie

Nejsladší je žít v nevědomosti.
Sofoklés

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Šalamoun

Je to spíše zvyk a příklad, co nás přesvědčuje, než nějaké jisté poznání.
René Descartes

Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli.
Woody Allen

Energie mysli je podstatou života.
Aristotelés

Získať ženu je určite ľahšie, ako sa jej zbaviť.
Molière

Lao C prohlásil, že radost z toho, co máte, vám přinese celý svět.
Rhonda Byrne

Někteří lidé poslouchají Boží ticho, jiní ďábelský hluk.
Hafid Aggoune

Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.
Albert Schweitzer

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz