Politika je válka bez krveprolití, zatímco válka je politika s krveprolitím.

Mao Ce-tung

Quotes

Související citáty