Poměry jsou pány lidí, ne lidé pány poměrů.

Hérodotos

Quotes

Související citáty