Pomluva je rychlá, pravda je pomalá.

Voltaire

Quotes

Související citáty