Povaleč má vždycky správný čas.

Povaleč má vždycky správný čas.

Související citáty