Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.

Ježíš Kristus

Quotes

Související citáty