Pracujte, jako kdybyste žili sto let. Modlete se, jako byste zítra měli zemřít.

Benjamin Franklin

Quotes

Související citáty