Přátelé mají mít přednost před králi.

Voltaire

Související citáty