Přátelství mezi příslušníky opačného pohlaví je proti řádu přírody.

Související citáty