Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Související citáty