Pravděpodobná nemožnost má vždy přednost před nepřesvědčivou možností.

Související citáty