Pravděpodobná nemožnost má vždy přednost před nepřesvědčivou možností.

Aristotelés

Související citáty