Představivost je důležitější než vědomosti.

Související citáty