Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.

Témata:

Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Oheň do papíru nezabalíš.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Porážka je matkou úspěchu.
Slova jsou hlasem srdce.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Koně prověří dlouhá cesta.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Příroda má svůj vlastní čas.
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz