Příroda nečiní nic bezdůvodně.

Aristotelés

Související citáty