Přístup může být důležitější než profesní dovednosti.

Pepper de Callier

Quotes

Související citáty