Přitahují mě Himaláje, nemohu se nasytit obrysů těchto nádherných hor.

Nela Boudová

Quotes

Související citáty