Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez. Za ní se odpuzují.

Související citáty