Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.

Související citáty