Prudkost neopětované vášně je snesitelná, dokonce i když bodá a proklíná — v pokoření je triumf a ve sváru něha.

Thomas Hardy

Související citáty