Psi štěkají právě na toho, koho neznají.

Hérakleitos

Quotes

Související citáty