Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Související citáty