Rychlé závěry jsou snadné, jako díry ve vodě.

Témata:

Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Oheň do papíru nezabalíš.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Porážka je matkou úspěchu.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Slova jsou hlasem srdce.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Koně prověří dlouhá cesta.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Trpělivost vede k poznání.
Dvě uši pro každý jazyk.
Starověké přísloví říká: „Past s návnadou vlka, nikdy nechytí vlka.“
Kdo dnes hovoří o včerejším vítězství, nebude mít nic na chlubení zítra.
Ticho je velká sestra moudrosti.
Mlčení je nejlepší odpověď při nejistotě.
Každý snad má za manželku někoho s názvem „Možná-Ne“.
Ochota mluvit neznamená nutně ochotu jednat.
Kritizovat je snadné, mnohem obtížnější je udělat to správně.
Ostrý vtip je někdy mnohem lepší, než ostrá zbraň.
Dobré nářadí krátí pracovní síly.
Konfucius řekl: „Spánek je únik pouze od včerejška.“
Pokora je jediná obrana proti právoplatnému obvinění.
Nápady zasazené příliš brzy jsou často jako osivo na zimní půdě – rychle umřou.
Hloupý kohout, který drží hlavu sekačky končí v guláši.
Kočka, která se snaží chytit dvě myši je bez večeře.
Když mluví peníze, jen málokdo neposlouchá.
Nutnost je matka vynálezu, ale někdy i nevlastní matka klamu.
Dlouhá cesta je někdy nejrychlejší způsob jak ukončit putování.
Podvod je špatná hra pro amatéry.
Dobrý detektiv vždy hledá něco neobvyklého.
Sny jsou dobří lháři, deformují fakta.
Kdo zlepšuje dům před vybudováním základů, narazí na mnoho problémů.
Majitel tváře nemůže nikdy vidět svůj nos.
Komplikovaná omluva bývá zřídka pravdivá.
Dokonce i závěsy mohou mít uši.
Člověk není utopený, dokud si uvědomuje, že je mokrý.
Pravda je jako fotbal – přijímá mnoho ran před dosažením cíle.
Lepší uklouznout nohou, nežli s jazykem.
Kdo flirtuje s dynamitem, někdy letí s andělem.
Strach je krutý visací zámek.
Jelen by si neměl hrát s tygrem.
Detektiv bez zvědavosti je jako skleněné oko u klíčové dírky – zbytečný.
Když večeře je u konce, kdo se stará o lžičky?
Neznalost hlasitě argumentuje.
Špatné alibi jsou jako mrtvé ryby – nemůžou obstát ve zkoušce času.
Kapka čisté vody na žíznivém jazyku je vzácnější než zlato v kabelce.
Člověk nemůže pít ze sklenice bez dotyku.
Jeden můj pradávný předek jednou řekl: „Ani moudrý muž nemůže pochopit hloubku úsměvu ženy.“
Má dvě uši, ale slyší najednou jen jednu věc.
Inteligentní krysy vědí, kdy odejít z lodi.
Chytrá moucha se dostane z omáčky.
Když žádáte hudbu, musíte být ochotni zaplatit za houslistu.
Oblíbená zábava lidí je klamat sám sebe.
Ženský jazyk je jako meč, který nikdy nezrezne.
Muž, který se bojí smrti umírá tisíckrát.
Mysl, stejně jako padák, funguje pouze při otevření.
Je velmi moudré znát cestu ven, než vstoupíme dovnitř.
Pod silným generálem nejsou žádní slabí vojáci.
Optimista vidí jen koblihu, pesimista vidí díru.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz