Schopnost intenzivního cítění je úměrná obecné intenzitě povahy.

Thomas Hardy

Související citáty