Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.

Immanuel Kant

ženy
Quotes

Související citáty