Skutečné přátelství je jako pevné zdraví. Stěží si uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

Charles Caleb Colton

přátelství zdraví
Quotes

Související citáty