Smích je esperanto. Nepochybuji, že s jeho pomocí by byla babylonská věž dostavěna.

Jean Cocteau

Quotes

Související citáty