Smích je nejcennějším darem božím.

Sean O’Casey

Quotes

Související citáty