Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné.

Henri Stendhal

štěstí
Quotes

Související citáty