Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.

Témata: ,

Hodina přemýšlení je lepší než šedesát let modliteb.
Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Slova sou určena k tomu, aby ukryla pravé smýšlení.
Slova jsou určena k tomu, aby zakryla pravé smýšlení.
Největší radostí člověka, který pracuje, je pomyšlení na práci, kterou později udělají jiní.
Nakupování je američtější než myšlení a já jsem stejně americký jako každý jiný.
Vy ženy, vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné.
Člověk musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, který pochází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu.
Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
Myšlení je řeč, kterou vede duše sama se sebou o zkoumaném předmětu.
Líbí se mi nějaké reakce, které můžu sklidit za svou hudbu. Prostě něco, co přinutí lidi přemýšlet. Tím myslím, že když umíš přimět místnost plnou opilých, tuhých lidí k probuzení a přemýšlení, pak něco děláš.
Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.
Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.
Nikdy nebude ani pomyšlení na to, že by se rozum stal populárním. Vášně a city mohou nabýt popularity, ale rozum bude vždy dán jen vynikajícím jednotlivcům.
Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu.
Smích je věčný.
Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými púřáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.
Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.
Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.
Životní zkušenost je velice trpká. Sladká je jenom v našich představách. Ve skutečnosti je velmi trpká.
Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem – a to bahno je náš svět.
Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.
Žena, která funguje jako prostitutka, se hluboko ve svém nitru odsoudila, protože prodává cosi, co je neocenitelné, neprodejné.
Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.
Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?
Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit – a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu – autentického bytí v pravdě.
Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.
Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.
Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz