Smrt nemá smysl pro legraci.

Gabriel García Márquez

Quotes

Související citáty