Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.

Související citáty