„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát vyjadřuje důležitý princip, který by měl být základem fungování každého státu. Stát by měl sloužit občanům a plnit jejich potřeby, ne naopak. Je to připomínka, že občané jsou tím nejcennějším prvkem společnosti a že je úkolem státu zajistit jejich blaho a spokojenost.

Znamená to, že stát by měl být vždy přítomný a reagovat na potřeby občanů. Jeho hlavní úkolem je poskytovat základní veřejné služby, jako je zdravotnictví, vzdělání, bezpečnost a infrastruktura. Kromě toho by měl také vytvářet podmínky pro rozvoj ekonomiky a podnikání, aby občané měli příležitosti k práci a sebeuplatnění.

Citát rovněž upozorňuje na důležitost dodržování lidských práv a svobod. Stát by měl respektovat a chránit základní práva a svobody každého jednotlivce, jako je svoboda projevu, svoboda sdružování a právo na spravedlivý soud. Občané by neměli být podřízeni státu, ale naopak by měli mít možnost ovlivňovat politické rozhodování a vyjadřovat své názory.

Ve světle tohoto citátu je také důležité, aby stát byl transparentní a odpovědný. Občané mají právo vědět, jakým způsobem je stát řízen, jak jsou vynakládány jejich daně a zda jsou politické rozhodnutí v souladu s jejich zájmy. Stát by měl být otevřený dialogu s občany a přijímat jejich názory a připomínky.

Celkově lze říci, že tento citát zdůrazňuje, že stát by měl být ve službách občanů, a nikoli naopak. Občané by měli mít možnost se rozvíjet, projevovat své názory a být aktivními účastníky ve společnosti. Stát by měl sloužit jako prostředník, který vytváří podmínky pro jejich rozvoj a pohodlí.

Související citáty

Všichni se rodíme pro hřbitov.
Robert Fulghum

Dříve, než budeme zapomenuti, budeme proměněni v kýč.
Milan Kundera

„Jestliže jsem hvězda, neudělalo ji ze mě studio nebo osoba, ale lidé.“
Marilyn Monroe

Vnímejte energii přítomného okamžiku, uvědomujte si plnost Bytí.
Eckhart Tolle

Každý zákon, který osobně lid neschválil, je neplatný: není to zákon.
Jean Jacques Rousseau

Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.
Sigmund Freud

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.
Vladimir Iljič Lenin

Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.
Tomáš Baťa

Rozdíl mezi ješitností a pýchou spočívá v tom, že pýcha je již ustálené přesvědčení o vlastní hodnotě, převyšující jiné lidi v určitém směru, kdežto ješitnost je přáním vzbudit takové přesvědčení u druhých.
Arthur Schopenhauer

Osvícení není jen konec utrpení a konfliktů, je to zároveň osvobození z područí neustálého myšlení.
Eckhart Tolle

Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme.
Jaggi Vasudev

Moudrý otec, kdo zná své dítě.
William Shakespeare

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.
Sofoklés

Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí.
Francouzské přísloví

Když pokouše pes člověka, není to nic nového, ale když člověk pokouše psa – to už je zpráva!
Charles Anderson Dana

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz