„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát vyjadřuje důležitý princip, který by měl být základem fungování každého státu. Stát by měl sloužit občanům a plnit jejich potřeby, ne naopak. Je to připomínka, že občané jsou tím nejcennějším prvkem společnosti a že je úkolem státu zajistit jejich blaho a spokojenost.

Znamená to, že stát by měl být vždy přítomný a reagovat na potřeby občanů. Jeho hlavní úkolem je poskytovat základní veřejné služby, jako je zdravotnictví, vzdělání, bezpečnost a infrastruktura. Kromě toho by měl také vytvářet podmínky pro rozvoj ekonomiky a podnikání, aby občané měli příležitosti k práci a sebeuplatnění.

Citát rovněž upozorňuje na důležitost dodržování lidských práv a svobod. Stát by měl respektovat a chránit základní práva a svobody každého jednotlivce, jako je svoboda projevu, svoboda sdružování a právo na spravedlivý soud. Občané by neměli být podřízeni státu, ale naopak by měli mít možnost ovlivňovat politické rozhodování a vyjadřovat své názory.

Ve světle tohoto citátu je také důležité, aby stát byl transparentní a odpovědný. Občané mají právo vědět, jakým způsobem je stát řízen, jak jsou vynakládány jejich daně a zda jsou politické rozhodnutí v souladu s jejich zájmy. Stát by měl být otevřený dialogu s občany a přijímat jejich názory a připomínky.

Celkově lze říci, že tento citát zdůrazňuje, že stát by měl být ve službách občanů, a nikoli naopak. Občané by měli mít možnost se rozvíjet, projevovat své názory a být aktivními účastníky ve společnosti. Stát by měl sloužit jako prostředník, který vytváří podmínky pro jejich rozvoj a pohodlí.

Související citáty

Těžké je to, co zabere trochu času. Nemožné je to, co trvá o něco déle.
Fridtjof Nansen

Kdyby tak bylo možné padnout do náruče ženy, a přitom se nedostat do jejich rukou.
Henry De Montherlant

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také – svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví.
Jiří Žáček

Zvíře se nikdy nemůže stát člověkem ani při nejdokonalejším vývoji
Abd-ru-shin

I když je s humorným textem často perná práce, vždycky, když se na tomhle políčku něco urodí, je to pro toho, kdo zasel, velká radost.
Ladislav Smoljak

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk něco dát světu, musí sedět na svém malém poli jako nádeník.
Karel Čapek

Vypravte dvě lodě na moře a i bez větru a proudu k sobě si najdou cestu.
Jules Verne

Svět se stává tím horší, čím hůře o něm smýšlíte.
Vadim Zeland

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel.
Ogden Nash

Chcete si připadat chytřejší? Čtěte hloupé knihy.
Jiří Žáček

Když je kráska pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice.
Jiří Žáček

Myšlenka, že někteří lidé se mohou měnit ve vlky, stále velmi silně působí. Nikdo tuto základní představu nedokáže vyvrátit.
Richard Gordon

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!
Mistr Jan Hus

Žena – zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.
Alphonse Allais

Těžké záclony pomáhají chránit meditační místnost před rušivými zvuky.
Paul Brunton

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz