Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.

Témata:

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844, Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900, Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel. Proslavil se zejména svými filozofickými spisy.

Dobré mzdy, zdravotnictví dostupné pro všechny a důchodový systém bez finančních jestřábů. To jsou hlavní priority CSSD.
Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel.
Naučte se používat sílu představivosti s láskou k druhým, protože člověk se pohybuje směrem ke světu, kde všechno je výsledkem představivosti.
Přede mnou byl jeden prezident, který říkal, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já jako tento prezident říkám, zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.
Instaloval jsem si v bytě střešní okno … lidé, kteří žijí nad mnou trochu zuří!
Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
Dobré sousedské vztahy jsou základem české zahraniční politiky. Klíčové je mluvit s partnery napřímo, z očí do očí.
Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Můžete používat svoji fantazii jako moc změnit aktuální situaci, ale je to jako kouř, který se časem ztratí.
Teplo domova je rok od roku dražší.
Kde chybí informace, kvetou drby.
Dnes v noci si ve své mysli přehrej své zážitky ze dne tak, jak by sis přál, aby se stalo, prociť si to, jakoby se to skutečně stalo. Tím postupně změníš sled budoucích událostí.
Čapí hnízdo, někdo tady skončí v pruhovaným mundúru.
Místo pohledu na Bibli jako historický záznam starověkých civilizací, nebo biografie Ježíše se na Bibli dívám jako na psychologické drama, odehrávající se v lidském vědomí.
Absolutní na tom božím světě jest pouze věčnost; nemá začátku, ni konce, nemá přerušení. Vše ostatní jest relativní.
Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.
Strachuji se, že se nezbavíme boha, poněvadž dosud věříme v gramatiku…
Křesťanství je v každém okamžiku možné. Nepotřebuje ani metafyziky, ani asketismu, ani jakékoliv "přírodní vědy" křesťanské. Křesťanství je život. Učí, jak máme konat.
Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.
Jen v toho boha bych věřil, který by uměl tančit.
Křesťanství je metafyzikou kata.
Na kolena neklesají jen ti, kďož mají dlouhé uši a krátký zrak!
Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
To nechť je vaší ctí – vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.
Dav má za hluboké vše, čeho dna nemůže dohlédnout: je tak bázlivý a tak nerad vstupuje do vody.
Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi.
Hudba uvolňuje ducha a okřidluje myšlenky.
Přesvědčení jsou věznice.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz