Státi se člověkem znamená poznati sama sebe.

Éliphas Lévi

Quotes

Související citáty