Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Související citáty