Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Aristotelés

Související citáty