Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Marcus Tullius Cicero

štěstí
Quotes

Související citáty