Sv. Augustin tomu rozuměl lépe, když pravil >>Bůh jest shovívavý, poněvadž je věčný.Éliphas Lévi #12680

Éliphas Lévi

Quotes

Související citáty