Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří – nejen tělesně, ale i duševně.

Témata:

Oko – do duše okno.
V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic sunt leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném prostoru duše lze oprávněně říci: zde jsou lvi.
Prohlašuji, že láska k lidstvu je dokonce zhola nesmyslná, nepochopitelná a nadobro nemožná, bez současné víry v nesmrtelnost lidské duše. Víra v nesmrtelnost lidské duše jest jediné zřídlo živého života na zemi – života, zdraví, zdravých úsudků a závěrů.
Žádné odstranění chudoby, žádná organisace práce nezachrání lidstvo od nenormálnosti, a tudíž také od provinilosti a zločinu. Zlo se skrývá v lidstvu hlouběji, než předpokládají lékaři socialisté a v žádné organizaci společnosti se nevyhnete zlu; nenormálnost a hřích vyplývají z duše lidské samy.
Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.
Intelektuál je člověk, který vyjadřuje prosté věci složitým způsobem. Umělec je člověk vyjadřující složité věci jednoduše.
Nemůžete se jednoduše zeptat zákazníků, co chtějí, a pak se to pokusit sestavit. V době, kdy to budete mít hotové, už budou chtít něco jiného.
Kdyby se otevřela srdce tyranů, bylo by vidět, jak jsou rozervaná a samá rána, protože duše je rozdírána krutostí, požitkářstvím a špatnými úmysly stejně jako tělo důtkami.
Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.
Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.
Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.
Celá příroda je sourodá a duše poznala všechny věci.
Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
Láska je vážná duševní choroba.
Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.
Muž neumí přežít tolik utrpení, kolik dokáže přežít žena.
Člověk, který neumí milovat, nemůže být ani inteligenti, půvabný, ani krásný. Jeho život bude tragédie.
Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.
Společnost potřebuje otroky, nepotřebuje vzbouřence.
Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
Skutečný problém nikdy nepřichází zvenčí; skutečný problém pochází vždy z vnitřního podráždění.
Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby…
Láska je vždy následována stínem strachu.
Smích je věčný.
Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: „Dobré ráno, Pane Bože!“ Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: „Pane Bože, to už je zase ráno?!“
Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.
Láska je jako Bůh – nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.
Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.
Život je příležitost. Život je obrovský poklad, a člověk jej jen tak vyhazuje z oken.
Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz