Svět je tragédií pro toho, kdo cítí a komedií pro toho, kdo myslí.

Související citáty