Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.

Oscar Wilde

Související citáty