Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.

Související citáty