Tělo nemůže existovat bez duše, ale duše nevyžaduje těla.

Erasmus Rotterdamský

Quotes

Související citáty