Citáty – chování

Nejlepší a oblíbené Chování je zrcadlem naší osobnosti, které nás odráží v očích druhých a ovlivňuje náš vztah k okolnímu světu. Zde se potkáte s různorodými slovy, která osvětlují význam našeho jednání, morálního kodexu a vlivu, který máme na prostředí, ve kterém žijeme. Citáty od význačných osobností, filozofů a spisovatelů nás přivádějí k zamyšlení nad našimi činy a ukazují nám cestu ke zlepšení samých sebe. Připojte se k nám na této cestě poznání, abyste objevili sílu pozitivního chování a jeho odraz ve světě kolem nás.

Počínám si, jak nejlépe dokážu a jak nejlépe umím, a hodlám v tom pokračovat až do konce. Budu-li pak shledán dobrým, nic z toho, co kdy bylo řečeno proti mně, nebude mít význam. Budu-li shledán špatným, nepomůže mi ani deset andělů přísahajících, že jsem byl v právu.
Abraham Lincoln

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz