Citáty na téma dějiny

Stránka s citáty o dějinách přináší inspirativní a moudré výroky od významných osobností, které se týkají historie lidského vývoje. Tyto citáty nám pomáhají lépe porozumět minulosti, vnímat její význam a poučit se z dějinných událostí. Bez ohledu na období, které citáty zahrnují, jsou zde sdíleny myšlenky, které nám připomínají, že historie je neodmyslitelnou součástí naší existence a může nám posloužit jako cenná příručka pro budoucnost.

Dějiny jsou to, co se událo a co se stále a znovu děje.
Thomas Mann

Já totiž jsem toho názoru, že dějiny naší doby se zachovávají přesněji na deskách, než v historických knihách.
Frank Zappa

Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.
Konrad Adenauer

Dějiny světa jsou kronikou zkázy.
Walter Benjamin

Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.
Konrad Adenauer

Existuje filozofie a existují dějiny, neexistuje však filozofie dějin.
Fustel de Coulanges

Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.
Friedrich Engels

Miluji ženy s minulostí, neboť věřím, že dějiny se opakují.
Yves Montand

Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie.
Friedrich Engels

První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.
Otto von Bismarck

Dějiny nejsou odrazem Boží vůle, a proto jejich běh může a měl by být změněn.
Muhammad Iqbál

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.
Stefan Zweig

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
Nicolas Chamfort

Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem.
Jean Dutourd

Dějiny jsou plné příkladů věrnosti psů, nežli přátel.
Alexander Pope

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.
Oscar Wilde

Už dnes jsou dějiny jen tenká šňůrka pamatovaného nad oceánem zapomenutého, ale čas kráčí a přijde doba vysokých letopočtů, jež nezvětšená paměť jednotlivcova nebude vůbec s to pojmout; celá staletí a tisíciletí budou z ní proto vypadávat, staletí obrazů a hudby, staletí objevů, bitev, knih, a bude to zlé, protože člověk ztratí ponětí o sobě samém a jeho historie, nepojmutelná, neobsáhnutelná, se scvrkne do několika schematických smyslu zbavených zkratek.
Milan Kundera

Světové dějiny nejsou nic víc než různé odstíny několika málo metafor.
Jorge Luis Borges

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Marcus Tullius Cicero

Všecky dějiny jsou dějiny stran.
František Vymazal

I dějiny mívají prázdniny.
František Vymazal

Lidé mají takové dějiny, jaké si zaslouží.
Charles de Gaulle

Dějiny každého života jsou dějinami krachu.
Jean Paul Sartre

Dějiny píší vítězové.
České přísloví

Dějiny přírodních věd jsou plné příkladů, že z nejbláznivějších nápadů klíčí geniální myšlenky.
Jiří Žáček

Devatenácté století vynalezlo něco nespoutanějšího než páru a elektřinu, totiž dějiny.
Karel Čapek

Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny.
Karel Čapek

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.
Voltaire

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát,dějiny by se vyvíjely jinak.
Oscar Wilde

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.
Buddha

Dějiny člověka jsou dějinami pojmů, o které postupně rozšířil své znalosti.
Antoine de Saint-Exupéry

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz