demokracie – citáty

Všechny citáty o demokracii (24)

Ta pravá demokracie neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami. Každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.
Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
Demokracie se stala vládou tyranů korigovaná novináři.
Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.
Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.
Demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.
Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
Demokracie – vláda lůzy – je podřízením rozumu vášni.
Demokracie zůstává nakonec nejlepší nadějí na rozšíření sféry společenské moci.
Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou, jen proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.
Nezasahujte ničím do ústavy. Musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.
My, lidé, jsme pány jak nad Kongresem, tak nad soudy. Ne proto, abychom svrhli Ústavu, ale abychom svrhli lidi, kteří ji narušují.
Demokracie je vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid.
Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.
Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.
Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.
Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.
Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.
Demokracie – klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi.
Demokracie je pořád ta nejlepší forma vlády. V demokracii jsou alespoň chráněny občanské svobody. Žádný občan nemůže být svévolně mučen, uvězněn anebo přinucen shlédnout některá představení na Brodwayi.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz