Citáty – demokracie

Nejlepší a oblíbené Demokracie je srdcem naší společnosti a základním kamenem svobody, rovnosti a zastupitelského vládnutí. Vstupte do světa myšlenek velkých osobností, kteří svými slovy přinášejí nám všem osvícení a povzbuzení k uchování a posílení této cenné hodnoty. Připomeňme si společně, že v demokracii spočívá síla jednoty, a že každý hlas má svou váhu – připravte se na nezapomenutelnou dávku inspirace!

My, Britové, bychom se měli radovat, že jsme dosáhli právní demokracii, aniž bychom ztratili naši slavnostní monarchii.
C. S. Lewis

Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.
Michail Gorbačov

Demokracie se musí naučit bránit sama sebe.
Michail Gorbačov

Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.
Aristotelés

Demokracie se opírá o tradici. Ta je u nás mizivá. Jako by na mistrovství světa v kopané vyslal své mužstvo stát, ve kterém se kopaná dosud nikdy nehrála.
Milan Uhde

Demokracie je demokracií i ve stadiu úpadku tehdy, když mají občané relevantní informace o skutečnosti.
Martin Hekrdla

Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.
Michail Gorbačov

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: „I já jsem stát.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Závist je základem demokracie.
Bertrand Russell

Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.
Ralph Waldo Emerson

Nejsilnějším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.
Winston Churchill

Nelze skoncovat s kapitalismem, aniž bychom skoncovali se sociální demokracií.
Josef Stalin

Jako prezident České republiky jsem povinen být nadstranický. Jako občan Miloš Zeman si přeji vítězství sociální demokracie v příštích volbách
Miloš Zeman

Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.
Václav Bělohradský

Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody.
Václav Bělohradský

Demokracie drží krok s výrobou hotových jídel není už třeba podplácet voliče, lze koupit hotové poslance.
Gabriel Laub

Anarchismus je demokracie braná vážně.
Edward Abbey

Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší. Aristotelés
Aristotelés

V demokracii chudí budou mít větší sílu než bohatí, protože existuje více chudých a vůle většiny je nejvyšší.
Aristotelés

Demokracie a otroctví jsou neoddělitelné.
Joseph Joubert

Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
Benjamin Franklin

Dnešní válka je jen pokračováním velikých bojů z první války světové a zabezpečení evropské demokracie, sociálního a hospodářského pokroku a lepšího, opravdu lidového uspořádání a vybudování nového sociálního řádu.
Edvard Beneš

Aby Československá republika zůstala tak jako dosud pevnou hrází mezinárodního míru a vnitřního klidu i v dobách bouře a jasně svítícím majákem ukázněné a vyspělé demokracie.
Edvard Beneš

Ta pravá demokracie neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami. Každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.
Karel Havlíček Borovský

Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
Willy Brandt

V demokracii jsou práva spojena s povinnostmi.
Simon Mawer

Demokracie se stala vládou tyranů korigovaná novináři.
Ralph Waldo Emerson

Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii nejdřív volíte a pak posloucháte rozkazy, zatímco v diktatuře neztrácíte s volbama čas.
Charles Bukowski

Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.
Winston Churchill

Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
Winston Churchill

Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.
Winston Churchill

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz