Citáty na téma lež

Citáty o lži přináší inspirativní a hluboké myšlenky týkající se této komplexní a často kontroverzní tematiky. Skrze rozmanité citace od významných osobností z různých oblastí života nás stránka zve k zamyšlení nad povahou lži, jejím dopadem na naše vztahy a společnost jako celek. Zde najdete moudra a pohledy, které nás motivují k upřímnosti a kritickému myšlení.

Pravda lež nikdy nedohoní.
Americké přísloví

Znám tři druhy lží. Velkou lež, malou lež a statistiku.
George Bernard Shaw

Někdy je lepší použít milosrdnou lež než skutečnou pravdu.
Theodore Roosevelt

Žádný člověk nemá tak dobrou paměť, aby uspěl se lží.
Abraham Lincoln

Můžete klamat svým počínáním některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.
Abraham Lincoln

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.
Elbert Hubbard

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz