Citáty na téma manželství

Vítejte na naší stránce, která je plná inspirativních citátů o manželství. Zde se setkáte s různými myšlenkami a moudrostmi, které se týkají tohoto krásného a náročného svazku mezi dvěma lidmi. Naše citáty vám mohou poskytnout nové pohledy, podněty k zamyšlení nebo jen připomenout vám, proč je manželství tak důležité a cenné. Přejeme vám příjemné čtení a inspiraci z naší sbírky citátů o manželství.

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství.
Jan Werich

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství.
Jan Werich

Podařené manželství je div světa.
Jan Werich

Lidé mi řekli, že jsem jim zachránil jejich manželství. Boty je sice stojí jmění, ale jsou levnější než rozvod.
Manolo Blahnik

Páchání cizoložství je podle bible, které já věřím, hřích. Když jeden druhého nenávidíme, když máme pohlavní styky mimo manželství, když se zapojujeme do homosexuálních aktivit, když krademe, když lžeme – všechno to jsou hříchy.
Jimmy Carter

V manželství je nejhorší věcí po tchyni manželka.
Jacques Tati

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce – berní úřad, manželství a potomstvo.
Jacques Tati

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.
Heinrich Heine

Manželství je bochník chleba s dvěma řádně vypečenými kůrkami.
Walter Sacher

Manželství je lodí, která se často plaví rozbouřeným mořem, na níž je více ceněno umění ženy kormidelnice než muže kapitána.
Gustav Freytag

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
Nicolas Chamfort

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.
Henrik Ibsen

Myslím se, že homosexuální manželství je něco, co by mělo být mezi mužem a ženou.
Arnold Schwarzenegger

Manželství je jako život – bojiště a ne záhon růží.
Robert Louis Stevenson

Mám větší strach z manželství, než ze smrti.
Shakira

Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé.
Edmond Rostand

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost.
Neznámý autor

Pokud si chcete něce přečíst o lásce a manželství, musíte si koupit dvě různé knížky.
Alan King

Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti.
Penelope Cruz

Jsem přesvědčena, že jediné tajemství šťastného manželství je vybrat tu správnou osobu.
Michelle Pfeiffer

Dobré manželství není to samé jako šťastné manželství.
Debra Winger

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými.
József Eötvös

Rozvod se objevuje v dějinách současně s manželstvím, nebo snad jen o několik týdnů později.
Voltaire

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství.
Jan Sobotka

Manželství je přírodní způsob, jak nás udržet od bojů s cizinci.
Alan King

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.
Jan Procházka

Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Manželství je satirická forma lásky.
André Brie

Velká filozofie nepřichází v manželství v úvahu.
Jerome Klapka Jerome

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu.
Gabriel García Márquez

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý.
Gabriel Laub

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz