Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí.

Související citáty