Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.

Související citáty