Ten kto má tisíc priateľov, nemá jediného navyše. A ten, kto má jedného nepriateľa, toho bude všade stretávať.

Související citáty